Kursverksamhet

Vi erbjuder kurser i olika hantverk, de genomförs både i egen regi och i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan, Gävle.

Tovning

Är du intresserad av att lära dig tova kontaktar du oss via e-post, margitk.se@gmail.com

Sy tenntrådsarmband

Är du intresserad av att lära dig sy tenntrådsarmband kontaktar du oss via e-post, margitk.se@gmail.com