Information om kurserna


Vi erbjuder kurser i olika hantverk, de genomförs både i egen regi och i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan, Gävle.

  • Tovning
  • Sy tenntrådsarmband